Vestlandshus

Om produsenten

Det fins ikke dårlig vær

Siden 1974 har Vestlandshus bygget flere tusen boliger – hovedsakelig i Vest- og Nord-Norge.

Været i vest har påvirket måten VestlandsHus tenker på. De ser vestlandsværet som verdens heftigste produkttest og mener dette «værlaboratoriet» har gjort dem i stand til å utvikle en unik kvalitet på sine hus og hytter.

Har både tradisjonelle og moderne hytter i sitt utvalg bestående av 19 hyttemodeller.

Relaterte Nyheter