Slidre bygg & prosjektering as

Om produsenten

Tilpasser hytta etter forholdene i fjellet

Slidre bygg & prosjektering as ble etablert i 1998 og har 19 ansatte. Hyttebygging er blitt den dominerende virksomheten.

Produsenten påtar seg alt ansvar rundt byggeprosessen uten at det nødvendigvis fordyrer prosjektet. Vær- og grunnforhold er avgjørende for leverandørens konstruksjon og materialvalg, og de gir råd tilpasset lokale forhold der bygget skal reises.

Slidre bygg & prosjektering bistår også ved rehabiliterings- og restaureringsprosjekter og behersker gamle håndverk som f.eks. tekking av lappstein skifertak. Cellulose-isolasjon av nye og gamle bygg er også en av firmaets tjenester.

Tilbyr både tomter og nøkkelklare hytter på Veståsen ved Vaset i Vestre Slidre, tomter med flott utsikt til Jotunheimen. Har også tilgang til andre fjelltomter med beliggenhet etter kjøpers ønske.

Har i utgangspunktet to aktuelle hyttemodeller.

Relaterte Nyheter