Slidre bygg & prosjektering as

Om produsenten

Bygger hytter og rehabiliterer kulturminner

Leverandøren er lokalisert i Vestre Slidre kommune i Valdres. Kjernevirksomheten er planlegging, tegning, dimensjonering og oppføring av hus og hytter i Valdres.

Har 19 ansatte og bygger hytter tuftet på lokal kunnskap om vær- og grunnforhold. Med ekspertise på gamle håndverksteknikker er også restaurering og rehabilitering av alle typer bygg en sentral del av tjenestene.

Firmaet opplever stadig større etterspørsel etter restaurering av verneverdige kulturminner, har godkjenning for dette og behersker f.eks. tekking av lappsteinskifertak.

Relaterte Nyheter