Kroklaft as

Om produsenten

Laft til alt

Kroklaft AS er et lite firma som utfører allsidige lafte- , restaurerings- og tømreroppdrag, samt grunnarbeider. De holder til i Tynset kommune i Hedmark.

Fra produsentens nettside heter det de for tiden har to ansatte med kompetanse innen disse områdene. «Vi har svennebrev innen tømrerfaget. Dette sammen med all vår praktiske erfaring gjør at vi kan utføre mange slags oppdrag med vellykket resultat.»

Blant oppdragene er det mange restaureringsprosjekter av gamle laftede bygg, men også nye bygg. Hva med stavlaftet utedo?

Relaterte Nyheter