Hovin Laft

Om produsenten

Fra Tyrifjorden til Litauen

Gården Nedre Hovin på Tyristrand har vært eid av samme familie siden 1856.  For 20 år siden begynte de å lafte tømmer fra egen skog i et ombygd fjøs for melkekyr.

Hovin Laft samarbeider med LHM-gruppen, som har produksjon i Litauen, om sine leveranser. En mindre del av produksjonen foregår på gården ved Tyrifjorden.

Leverer bygg i laft og stavlaft – alt fra råbygg og tømmerkasser til nøkkelferdige hytter. Tar seg også av tegninger og byggemeldinger.

Relaterte Nyheter