Ålhytta

Om produsenten

En moderne klassiker

Er det én norsk hytte som innfrir begrepet designklassiker, må det være Ålhytta. Startet som vinner av en arkitektkonkurranse i Ål i 1966 og har siden vært tro mot konseptet og gjennomført flere moderniseringer uten å miste sin særegne karakter. Arkitekt Jon Haug hos Lund og Slaatto har videreutviklet hyttens elementsystem og gjort den til arkitekturhistorie.

Kombinasjonen av prefabrikert nøkternhet og geniale designløsninger har gitt Ålhytta en særlig posisjon blant estetikere og naturelskere. Hyttene har lav mønehøyde og plasseres gjerne lavt i terrenget slik at de integreres diskret i naturen og i landskapet.

Har positiv omtale fra Statens Byggeskikkutvalg, er blitt kåret til Norges 8. viktigste byggverk og er utstilt på Norsk Arkitekturmuseum.

Leverer også egenprodusert interiør og møblering – og har egen systugu.

Har hyttemodellen C30 utstilt på Norsk Hyttesenter på Hellerudsletta, og hyttene kan prøvebos flere steder i Sør-Norge