Hvordan leser du hytteguiden?

Vær oppmerksom på at informasjonen er utarbeidet og levert av produsentene selv, etter våre anvisninger. Det betyr at opplysningene du finner på disse sidene som et utgangspunkt skal basere seg på den samme forståelsen av en del sentrale begreper. Likevel understreker vi at det er svært viktig at du selv stiller de riktige spørsmålene når du eventuelt  har funnet en modell og en leverandør du liker: Både «byggesett» og «nøkkelferdig hytte» vil kunne tolkes ulikt av den enkelte leverandør. Derfor skal du alltid be om spesifikasjon av hva som er inkludert: Innredninger, overflatebehandling, belysning – og ikke minst: Er transporten inkludert? Det kan synes underlig at byggebransjen ikke har en norm for hva som oppfattes som nøkkelferdig, men slik er det altså ikke. Så lenge det tilbys forskjellig standard, byggemåter og detaljer vil det være en utfordring å lage en mal. Derfor skal du også være påpasselig med å få vite hva «nøkkelferdig» betyr hos hver enkelt leverandør. Det kan være lurt å forholde seg til færrest mulig entreprenører, helst bare én som har det hele og fulle ansvaret for at hytta kommer på plass. Til syvende og sist er det du som tar beslutningen, men det vil aldri være dumt å tenke på om entreprenøren har  lokalkunnskap og gode referanser.

BYA = Bebygd Areal

Bebygd areal (BYA) NTA = nettoareal er det areal som bygningen opptar av terrenget. I bebygd areal medregnes også overbygget areal, utkragede  bygningsdeler samt konstruksjoner og bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 m over bakken. Bebygd areal for en tomt/eiendom er å oppfatte som bebyggelsens
fotavtrykk på eiendommen.

BRA = Bruksareal

Bruksareal (BRA) er bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas av  yttervegger. Samlet BRA er P-rom + S-rom. Bruksareal erstattet Bruttoareal (BTA) fra 1. januar 2008. Bruksareal (BRA) er boligen målt innvendig ved  ytterveggene. I bruksarealet inngår således boder, men ikke ytterveggene.

BTA = Bruttoareal

Bruttoareal (BTA) er areal inkludert yttervegger og summeres for alle plan i en bygning. Bruttoareal er erstattet med bruksareal (BRA). Forskjellen blir at arealet av boligens yttervegger ikke regnes med i bruksarealet.

P-ROM = Primærareal

Boligareal (BOA) er bruksareal av boligens hoveddel, dvs. bruksareal fratrukket evt. innvendig bodareal. Boligareal (BOA) er erstattet med areal av primærrommene (P-ROM). Primærrom er for eksempel kjellerstue, peisestue,
TV-stue, loftstue, stue, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entré/vindfang, kjøkken, soverom.