Telefon:

40002878

E-post:

post@brodrenehofstad.no

Adresse:

Kirkevegen 24,

7514 Stjørdal