Telefon:

31414142

E-post:

post@ringerikshus.no

Adresse:

Fossveien 5,

3510 Hønefoss